Menyja
Menyja e restaurantit tone perfshin ushqimet tradicionale shqiptare
Pule
$10.00
Mish pule i pregatitur per mrekulli nga kuzhinieret tane profesionist.